ΔΙΟΝ REAL ESTATE DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝ.ΕΠΕ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΟΝ REAL ESTATE DEVELOPMENT ΑΝΑΠ.ΑΚΙΝ.ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ. : 998249637
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 8226101000
ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53, 19004, ΣΠΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106634410
ΦΑΞ: 2107628934
E-mail: papaioanou@ath.forthnet.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ